Γιατί οι άνθρωποι κάνουν το piercing, οπωσδήποτε?

To understand the “piercing psychology” you have to remember that it’s just - και απ 'όλα - is an adornment. That is, what motivates people to put this earring is the desire to beautify one’s body in order to produce certain impression or create an image. Yet, there are some other reasons, aside of those to make one’s body more appealing.

read more

Χαρακτηριστικό βίντεο
Σύνδεσμοι
Amazon Search Προϊόντων
Ενημερωτικό Δελτίο