چه خالکوبی در مورد شخصیت آشکار

روانپزشکان از مرکز میشیگان برای روانپزشکی قانونی مورد بررسی قرار 36 بیماران مرد, و یک ارتباط بین خالکوبی و اختلال شخصیت ضد اجتماعی. بیشتر, این روانپزشکان نشان داد که اقدام به خودکشی, سوء مصرف مواد, و سوء استفاده جنسی ممکن است در بیماران روانپزشکی پزشکی قانونی با خالکوبی شایع تر است.

read more

چرا مردم پر سر و صدا, در هر صورت?

To understand the “piercing psychology” you have to remember that it’s just - و مهمتر از همه - آرایش است. این است که, what motivates people to put this earring is the desire to beautify one’s body in order to produce certain impression or create an image. Yet, there are some other reasons, aside of those to make one’s body more appealing.

read more

تصویری از ویژگی های
تبلیغات
آمازون جستجو در محصولات
عضویت در خبرنامه