دلفین خال کوبی های کشتار

دلفین ها به خوبی برای هوش خود را ذکر. در یونان باستان, دلفین نماد هوش خدا مانند و با قدرتمند خدای آپولو همراه بود.

read more

تصویری از ویژگی های
تبلیغات
آمازون جستجو در محصولات
عضویت در خبرنامه