تاتو بارکد

بارکد خال کوبی های کشتار - بارکد یک سیستم کنترل موجودی و چک کردن قیمت است که در عمل با استفاده از یک اسکنر نوری برای خواندن یک سری از خطوط عمودی در یک محصول است. این سیستم اختراع شد و برای اولین بار استفاده می شود در سال 1950 و به عنوان راهی برای افزایش بهره وری صنعتی و بهره وری کارگران طراحی شده بود.

read more

تصویری از ویژگی های
تبلیغات
آمازون جستجو در محصولات
عضویت در خبرنامه