اژدها Tatto

دو اژدها مختلف است که شما معمولا خواهید دید وجود دارد- شرقی و اژدها غربی. The Eastern dragons of the orient are seen as benevolent creatures who are the protectors of life, fertility, and good fortune. The Western dragons tend to be the evil creatures that destroy villages and guard hoards of treasure.

read more

تصویری از ویژگی های
تبلیغات
آمازون جستجو در محصولات
عضویت در خبرنامه