خورشید خال کوبی های کشتار

Moon Tattoo - Femininity, Harvest The sun is equally symbolic like the heart. The sun has been representing birth, life, and positive energy since ancient times. It also signifies vigor, vitality, power and courage.

read more

تصویری از ویژگی های
تبلیغات
آمازون جستجو در محصولات
عضویت در خبرنامه