چه خالکوبی در مورد شخصیت آشکار

روانپزشکان از مرکز میشیگان برای روانپزشکی قانونی مورد بررسی قرار 36 بیماران مرد, و یک ارتباط بین خالکوبی و اختلال شخصیت ضد اجتماعی. بیشتر, این روانپزشکان نشان داد که اقدام به خودکشی, سوء مصرف مواد, و سوء استفاده جنسی ممکن است در بیماران روانپزشکی پزشکی قانونی با خالکوبی شایع تر است.

read more

تصویری از ویژگی های
تبلیغات
آمازون جستجو در محصولات
عضویت در خبرنامه