خال کوبی های قبیله ای

The single most requested tattoo design. The most popular tribal designs are Maori, Haida and Polynesian designs. There is also great interest in Native American tattoo designs.

read more

خالکوبی ستاره

The star is a tattoo symbol popular with both men and women, and the Nautical Star tattoo design has gone through a strong revival

read more

چه خالکوبی در مورد شخصیت آشکار

روانپزشکان از مرکز میشیگان برای روانپزشکی قانونی مورد بررسی قرار 36 بیماران مرد, و یک ارتباط بین خالکوبی و اختلال شخصیت ضد اجتماعی. بیشتر, این روانپزشکان نشان داد که اقدام به خودکشی, سوء مصرف مواد, و سوء استفاده جنسی ممکن است در بیماران روانپزشکی پزشکی قانونی با خالکوبی شایع تر است.

read more

قبل از دریافت تاتو

شما می دانید که شما می خواهید یک خال کوبی, پس چه می آید بعد? شما باید بدانید که قوانین در منطقه شما, خودتان را از مسائل مربوط به سلامت و نگرانی های آگاه, و صحبت کردن با پدر و مادر خود را قبل از حرکت به جلو. خال کوبی های کشتار برای زندگی و دیگر می باشد, اگر شما تصمیم به تحصیل را نمی خواهد یک زمان وجود دارد آمد که شما پشیمان آنچه شما انجام

read more

تصویری از ویژگی های
تبلیغات
آمازون جستجو در محصولات
عضویت در خبرنامه