آیا درد خال کوبی های کشتار?

بسته به نوع که شما را به صحبت, شما به شنیدن تعدادی از پاسخ به این سوال. پاسخ کوتاه این است بله, خالکوبی صدمه, تا حدی. تجربه درد خال کوبی به طور گسترده ای متفاوت است, بسته به قرار دادن خالکوبی, اندازه, مهارت tattooer, and the personal tolerance of the client.

read more

تصویری از ویژگی های
تبلیغات
آمازون جستجو در محصولات
عضویت در خبرنامه