קעקוע ברקוד

Barcode Tattoos - A barcode is a system of inventory control and price checking that operates by using an optical scanner to read a series of vertical lines on a product. The system was invented and first used in the 1950's and was designed as a way to increase industrial efficiency and worker productivity.

read more

וידאו תכונה
קישורים ממומנים
חיפוש מוצר אמזון
עלון