הדרקון Tatto

There are two different dragons that you'll commonly see- המזרח ודרקונים המערביים. The Eastern dragons of the orient are seen as benevolent creatures who are the protectors of life, fertility, and good fortune. דרקונים המערביים נוטים להיות יצורים הרעים שהורסים כפרים ומטמוני שומר של אוצר.

read more

וידאו תכונה
קישורים ממומנים
חיפוש מוצר אמזון
עלון