היסטורית קעקוע – A Brief History of Tattoos and Body Art

Humankind has always tried to enhance their looks. Therefore, jewelery, clothes and other accessories have been present since time incarnate. One of the oldest ways of decorating oneself known to human kind was the tattoo. Here is a brief history of the tattoo.

read more

וידאו תכונה
קישורים ממומנים
חיפוש מוצר אמזון
עלון