Žaba Tattoo

Žabe su kao mala evolucijskih čuda pretvarajući pravo pod našim nosom. U svom jednom životnom ciklusu, Cijeli evolucije je otkrila (to, ako se uzme darwinijanske pristup).

read more