Tribal tetovanie

The single most requested tattoo design. The most popular tribal designs are Maori, Haida and Polynesian designs. There is also great interest in Native American tattoo designs.

read more

Ne Tetovanie

Moon Tetovanie - Ženskosť, Úroda Slnko je rovnako symbolická ako srdce. Slnko zastupuje narodenia, život, a pozitívnej energie od staroveku. To tiež znamená silu, vitalita, energie a odvaha.

read more

Hviezda tetovanie

The star is a tattoo symbol popular with both men and women, and the Nautical Star tattoo design has gone through a strong revival

read more

Význam Lion Tetovanie

There are many meanings of lion tattoos. People who opt for a lion tattoo want to gain strength in their lives. It is mostly to give out signals of power and authority. Do you want to know more about what do lion tattoos mean? Then let me explain it to you in a little more detail.

read more

Anjel tetovanie

Anjel tetovanie sú používané pre mužov a ženy rovnako. Tieto tetovania sú veľmi populárne v týchto dňoch. Existuje celá rada anjel tetovanie a každý z nich má svoje vlastné významy. Men and women chose to get these tattoos as a symbol of their religious devotion. Anjeli sa bežne vyskytujú takmer vo všetkých náboženstvách. St. Michal, archanjel vražda Satan, je jedným z veľmi známeho a obľúbeného telo umelecké dielo. Tieto tetovania sú vyrobené na akúkoľvek časť tela vrátane paží, predlaktia, ramená, truhla, nohy, späť a spodnej časti chrbta. Anjel tetovanie sú často symbolické pre mužov. Men who are extremely fond of women are said to wear these tattoos. Však, as there are angel tattoo designs for men, there angel tattoo designs for women as well. You may wish you learn more on angel rib tattoos. Read further for the history of angel tattoos and more about angel tattoo designs.

read more

Dragon Tatto

There are two different dragons that you'll commonly see- the Eastern and the Western dragons. The Eastern dragons of the orient are seen as benevolent creatures who are the protectors of life, fertility, and good fortune. The Western dragons tend to be the evil creatures that destroy villages and guard hoards of treasure.

read more

Čiarový kód Tattoo

Čiarových kódov Tetovanie - Čiarový kód je systém riadenia zásob a kontroly cien, ktorý pracuje pomocou optického skenera si môžete prečítať rad zvislých čiar na produkt. Tento systém bol vynájdený a prvýkrát použitý v roku 1950 a bol navrhnutý ako spôsob, ako zvýšiť priemyselné efektivity a produktivity pracovníkov.

read more