Tribal Tattoos

Ena najbolj zahteval tatoo design. Najbolj priljubljena Plemenski modelov so Maori, Haida in polinezijski modelov. Velik je tudi interes indijanskih tatoo modelov.

read more