Trupi ylli Historia

Që nga kohët primitive, njerëzit që u përkasin kulturave të ndryshme kanë marrë trupin e mprehtë për arsye të ndryshme. Motivimi pas gjetjes së një mprehtë ka qenë e ndryshme për individë të ndryshëm. Ndërsa disa të marrë pjesët e tyre të trupit shpuar në përputhje me normat kulturore, të tjerët të bëjë atë të rebelohen kundër saj.

read more

Historia Tattoo – Një histori e shkurtër e Tattoos dhe Body Art

Humankind has always tried to enhance their looks. Therefore, jewelery, clothes and other accessories have been present since time incarnate. One of the oldest ways of decorating oneself known to human kind was the tattoo. Here is a brief history of the tattoo.

read more