Tribal Tattoos

Dizajni i vetëm më i kërkuar tatuazh. Harton më të njohura fisnor janë Maori, Haida dhe harton polinezian. Ka edhe interes të madh në Gjuha harton tatuazh amerikane.

read more

Sun Tattoos

Moon Tattoo - Femininity, Harvest The sun is equally symbolic like the heart. The sun has been representing birth, life, dhe energji pozitive që nga kohët e lashta. Ajo gjithashtu nënkupton energji, vitalitet, fuqi dhe guxim.

read more

Tattoo Star

Ylli është një simbol tatuazh popullore me të dy burrat dhe gratë, dhe dizajn Nautical Star tatuazh ka kaluar nëpër një ringjallje të fortë

read more

Kuptimi i Lion Tattoos

There are many meanings of lion tattoos. People who opt for a lion tattoo want to gain strength in their lives. It is mostly to give out signals of power and authority. Do you want to know more about what do lion tattoos mean? Then let me explain it to you in a little more detail.

read more

Tatuazh Angel

Angel tattoo designs are used by men and women alike. These tattoo designs are very popular these days. There are a number of angel tattoo designs and each one of them have their own meanings. Men and women chose to get these tattoos as a symbol of their religious devotion. Angels are normally found in almost all religions. St. Michael, the archangel slaying Satan, is one of the very famous and popular body art piece. These tattoos are made on any part of the body including arms, forearms, shoulders, chest, legs, back and lower back. Angel tattoos are often symbolic to men. Men who are extremely fond of women are said to wear these tattoos. Megjithatë, as there are angel tattoo designs for men, there angel tattoo designs for women as well. You may wish you learn more on angel rib tattoos. Read further for the history of angel tattoos and more about angel tattoo designs.

read more

Dragon Tatto

There are two different dragons that you'll commonly see- dragons perëndimore Lindore dhe. Dragons Lindore të orientuar shihen si krijesa mirëdashëse të cilët janë mbrojtës të jetës, pjellori, dhe fat të mirë. Dragons perëndimore priren të jenë krijesa e keqe që shkatërrojnë fshatrat dhe hoards roje e thesarit.

read more

Tattoo Barkodi

Barkodi Tattoos - Një barcode është një sistem i kontrollit të inventarit dhe kontrollin e çmimeve që vepron duke përdorur një skaner optik për të lexuar një seri të vija vertikale në një produkt. Sistemi ishte shpikur dhe përdorur më parë në 1950 dhe është projektuar si një mënyrë për të rritur efikasitetin dhe produktivitetin industrial punëtor.

read more