Tattoo Barkodi

Barkodi Tattoos - Një barcode është një sistem i kontrollit të inventarit dhe kontrollin e çmimeve që vepron duke përdorur një skaner optik për të lexuar një seri të vija vertikale në një produkt. Sistemi ishte shpikur dhe përdorur më parë në 1950 dhe është projektuar si një mënyrë për të rritur efikasitetin dhe produktivitetin industrial punëtor.

read more