Dolphin Tattoos

Delfinët janë vërejtur edhe për inteligjencën e tyre. Në Greqinë e lashtë, delfin simbolizonte zot-si inteligjencë dhe ishte e lidhur me të fuqishme zot Apollo.

read more