Sun Tattoos

Moon Tattoo - Femininity, Harvest The sun is equally symbolic like the heart. The sun has been representing birth, life, dhe energji pozitive që nga kohët e lashta. Ajo gjithashtu nënkupton energji, vitalitet, fuqi dhe guxim.

read more