Draken Tatto

Det finns två olika drakar som du ofta får se- östra och västra drakar. De österländska drakar i Orienten ses som välvilliga varelser som är beskyddare för livet, fertilitet, och lycka. Västra drakar tenderar att vara de onda varelser som förstör byar och vakt horder av skatten.

read more