Frog Tattoo

Grodor är som små evolutionärt mirakel omvandla rakt under näsan. I deras en livscykel, hela evolutionen avslöjas (som är, om du tar en darwinistisk strategi).

read more