Vad Tatueringar Reveal om personlighet

Psykiatriker från Michigan Center for rättspsykiatri studerade 36 manliga inpatients, och fann ett samband mellan tatueringar och antisocial personlighetsstörning. Ytterligare, dessa psykiatriker fann att självmordsförsök, drogmissbruk, och sexuella övergrepp kan vara vanligare i rättspsykiatriska inneliggande patienter med tatueringar.

read more