Kasaysayan ng Tattoo – Isang Maikling Kasaysayan ng mga tattoo at Katawan Art

Humankind has always tried to enhance their looks. Therefore, jewelery, mga damit at iba pang mga accessory naging naroroon mula noong panahon magkatawang-tao. One of the oldest ways of decorating oneself known to human kind was the tattoo. Here is a brief history of the tattoo.

read more