Piercing Tarihi

Beri ilkel kez, farklı kültürlere ait insanlar vücudun çeşitli nedenlerle piercing var. Bir piercing almak arkasındaki motivasyon, farklı kişiler için farklı olmuştur. Bazı alırken kendi vücut parçaları kültürel normlara uymak deldi, diğerleri ona karşı isyan etmek bunu.

read more