Kişiliği hakkında Reveal ne Dövmeler

Adli Psikiyatri Michigan Merkezi'nden Psikiyatrist okudu 36 erkek yatan, ve dövmeler ve antisosyal kişilik bozukluğu arasında bir bağlantı bulundu. Daha fazla, Bu psikiyatristler bulundu intihar girişimi, madde bağımlılığı, ve cinsel istismar dövmeler ile adli yatan psikiyatri hastalarında daha sık olabilir.

read more